Zbiór artykułów o białorusko-polskich stosunkach kulturowo-językowych

wpis w: Bez kategorii | 0

Pod koniec 2016 roku została wydana książka pt. Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні. Ад гісторыі да сучаснасці // Białorusko-polskie stosunki kulturowo-językowe. Historia i współczesność, pod redakcją Weroniki Kurcowej, Natalii Snihirowej, Mirosława Jankowiaka i Małgorzaty Ostrówki (pod ogólną redakcją Ihara Kapyłowa), Mińsk 2016, ss. 435. Publikacja, wydana przez Instytut Językoznawstwa Narodowej Akademii Nauk, przy współpracy z Instytutem Slawistyki PAN, jest wynikiem wspólnego projektu pt. „Dialectological Studies in Polish and Belarusian Languages”, realizowanego w latach 2014-2016. Zawarte w nim artykuły są efektem zorganizowanej w Mińsku w październiku 2016 roku konferencji o tej samej nazwie, co publikacja. Są to teksty w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.