W poszukiwaniu białoruskości na południowej Pskowszczyźnie

wpis w: Aktualności | 0

market-nevel

Ziemie obecnej południowej Pskowszczyzny (z Siebieżem i Newlem) wchodziły niegdyś w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, potem Rzeczypospolitej, a następnie guberni witebskiej (nazywanej nierzadko „białoruską”), by dopiero po II wojnie światowej znaleźć się w administracyjnych granicach obwodu pskowskiego. Ziemie te z punktu widzenia funkcjonowania gwar białoruskich badał w 1903 r. J. Karski i w 1926 r. P. Buzuk. Od tego czasu minęło kilkadziesiąt lat. O wynikach moich poszukiwań białoruskości na południowej Pskowszczyźnie można przeczytać [tutaj].