Ukazała się książka pt. Contemporary Approaches to Dialectology

wpis w: Aktualności | 0

Contemporary Approaches to DialectologyUkazała się książka pt. Contemporary Approaches to Dialectology. The Area of North, North-West Russian and Belarusian Dialects, prezentująca artykuły napisane po konferencji “Northwestern Russian and Belarusian Dialects in the Context of Dialectology, Areal Linguistics and Typology”, która miała miejsce w St. Petersburgu 24-25 listopada 2011 roku.

Publikacja została wydana pod red. Ilji Seržanta i Björna Wiemera w Bergen w 2014 roku w Slavice Bergensia 12 / Bergen 2014. Znajduje się w niej także mój artykuł pt. Belarusian Dialects in Latvian Latgale – Transitional or Mixed?