Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jankowiak/wp-content/themes/virtue/lib/cmb/init.php on line 714

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jankowiak/wp-content/themes/virtue/lib/cmb/init.php on line 714

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jankowiak/wp-content/themes/virtue/lib/cmb/init.php on line 714

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jankowiak/wp-content/themes/virtue/lib/cmb/init.php on line 714
Gwary białoruskie na południowej Pskowszczyźnie – Mirosław Jankowiak

W poszukiwaniu białoruskości na południowej Pskowszczyźnie

wpis w: Aktualności | 0

Ziemie obecnej południowej Pskowszczyzny (z Siebieżem i Newlem) wchodziły niegdyś w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, potem Rzeczypospolitej, a następnie guberni witebskiej (nazywanej nierzadko „białoruską”), by dopiero po II wojnie światowej znaleźć się w administracyjnych granicach obwodu pskowskiego. Ziemie te z … Continued