Granty:

09.2013 – 02.2017 Deutsche Forschungsgemeinschaft

Johannes-Gutenberg-Universität, Institut für Slavistik

“Triangulation approach for modelling convergence with a high zoom-in factor”.

Uczestnik projektu

https://www.trimco.uni-mainz.de/

 

09.2009 – 09.2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Grant „Dialektologia białoruska”

Kierownik grantu

 

12.2012 Kaliningrad (grant IS PAN dla młodych naukowców)

Badania nad społecznością białoruską w obwodzie kaliningradzkim

 

12.2011 Kaliningrad (grant IS PAN dla młodych naukowców)

Badania nad społecznością polską i białoruską w obwodzie kaliningradzkim

 

Projekty:

2014 – 2016 Instytut Slawistyki PAN / Instytut Języka Litewskiego ANL

„Baltic and Slavonic dialects and their development in the perspective of language contacts research”

Koordynator projektu badawczego

 

2014 – 2016 Instytut Slawistyki PAN / Instytut Języka i Literatury NANB

„Dialectological Studies in Polish and Belorussian Languages”

Członek projektu badawczego

 

2014 – 2016 Instytut Slawistyki PAN / Instytut Filozofii NANB

„The Culture of Catholics in Belarus. The Past – the Present – Identity”

Członek projektu badawczego

 

06.2010 – 12.2013 Uniwersytet Jagielloński

Instytut Studiów Orientalnych

Członek Zespołu Interdyscyplinarnych Studiów Eurazjatyckich

 

2012 – 2014 Instytut Slawistyki PAN / Instytut Języka Łotewskiego ANŁ

„Latvian-Polish, Polish-Latvian Linguistic and Cultural Connections”

Członek projektu badawczego

 

2011 – 2013 Instytut Slawistyki PAN / Instytut Filozofii NANB

„Polish – Belorussian Borderland: issues of protection of spiritual culture heritage”

Członek projektu badawczego

 

2011 – 2013 Instytut Slawistyki PAN / Instytut Języka i Literatury NANB

„Dialectological Studies in Polish and Belorussian Languages”

Członek projektu badawczego

 

2009 – 2011 Instytut Slawistyki PAN / Instytut Języka Łotewskiego ANŁ

„Latvian-Polish, Polish-Latvian Linguistic and Cultural Connections”

Członek projektu badawczego

 

2008 – 2010 Instytut Slawistyki PAN / Instytut Języka Litewskiego ANL

„Polish-Belarusian-Lithuanian Languages Influences Over the Area of Lithuania and Belarus. Lexis

Członek projektu badawczego

 

2007 – 2009 Instytut Slawistyki PAN / Instytut Języka Łotewskiego ANŁ

„Latvian-Slavonic Linguistic and Cultural Borderland”

Członek projektu badawczego

 

06.2004 – 11.2006 Uniwersytet Warszawski

Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Środkowej i Wschodniej przy OBTA UW

Udział w międzynarodowym projekcie badawczo-dydaktycznym „Białoruś i jej pogranicza: historia, kultura, język”