Urodziłem się w 1979 roku w Warszawie, jednak całe moje życie związane jest z podwarszawskim Legionowem, gdzie spędziłem swoje dzieciństwo i mieszkam do dzisiaj. Tutaj ukończyłem Szkołę Podstawową nr 8 w Legionowie im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty, w której zawsze ceniłem sobie poziom nauczania i profesjonalizm nauczycieli. Po szkole podstawowej uczyłem się w nieistniejącym już XXXVI LO im. S. Starzyńskiego, które również wspominam bardzo dobrze.

Po egzaminie dojrzałości przyszedł czas na studia. Moje zainteresowanie dawną Rzeczpospolitą i opowieści Dziadka zadecydowały, że wybrałem Filologię Białoruską na UW. Choć początkowo zastanawiałem się „co ja tutaj robię?” i „dlaczego uczę się języka już prawie martwego?”, to z czasem przekonałem się do tego kierunku, a zainteresowanie białoruskim językiem, historią i kulturą zostało mi do dzisiaj.

Od samego początku studiów uczyłem się również na Polonistyce UW, gdzie miałem możliwość poznać się osobiście z wybitnymi filologami, znanymi mi dotychczas tylko z okładek książek. Mój trzeci kierunek, Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej UW, dał mi szerokie, interedyscyplinarne wykształcenie. Największą wartością SEW-u okazali się ludzie. To właśnie Studium zebrało pasjonatów, ludzi pozytywnie zakręconych, i tu zawiązały się największe przyjaźnie.

Kolejnym etapem mojego życia było rozpoczęcie studiów doktoranckich w Instytucie Slawistyki PAN. To tutaj przekonałem się, że praca naukowa jest tym, czym chcę się zajmować przez całe życie. W styczniu 2008 r. obroniłem pracę doktorską i pracuję jako adiunkt.

 

Zainteresowania badawcze:

  • język białoruski, dialektologia białoruska, socjolingwistyka,
  • zagadnienia pograniczy językowych, w szczególności białorusko-bałtyckie i białorusko-rosyjskie,
  • Białorusini w państwach bałtyckich i obwodzie kaliningradzkim,
  • polszczyzna północnokresowa,
  • Europa Wschodnia, w szczególności Białoruś i Łotwa.