Na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej. Południowa Pskowszczyzna

wpis w: Aktualności | 0

06_Taisa-Szerszniowa

Południowe ziemie współczesnego obwodu pskowskiego (z miasteczkami Siebież i Newel) wchodziły niegdyś w skład Rzeczypospolitej (późniejszej guberni witebskiej). Pomimo ponad 200 lat oderwania od Rzeczypospolitej do dzisiaj zachowały się pozostałości po polskiej obecności – jak potomkowie bojarów pancernych, czy polskie napisy nagrobne na cmentarzach. O Polakach na tych zapomnianych Kresach można przeczytać w artykule zamieszczonym w „Przeglądzie bałtyckim„.