Język łatgalski na Łotwie: między polityką, językoznawstwem a prawem

wpis w: Aktualności | 0

 

Dyskusje na temat łatgalskiego, czy jest samodzielnym językiem czy też dialektem języka łotewskiego, trwają do dzisiaj. Obecnie funkcjonują dwa poglądy: naukowy mówiący o łatgalskim jako dialekcie z wariantem pisanym, który uformował się w wyniku uwarunkowań historycznych, oraz tzw. radykalny przedstawiający łatgalski jako niezależny język. Szerzej ten temat opisuję w artykule na stronie International Centre for Ethnic and Linguistic Diversity Studies.