Ekspedycja dialektologiczna na Podlasiu

wpis w: Aktualności | 0

_mg_8733

W dniach 5-12 sierpnia 2016 roku odbyła się ekspedycja dialektologiczna na Podlasiu zorganizowana wspólnie przez lingwistów Instytutu Slawistyki PAN i Instytutu Językoznawstwa NANB. Był to drugi wyjazd badawczy zorganizowany w ramach wspólnego projektu „Badania w zakresie białoruskiej i polskiej dialektologii”. Z białoruskiej strony udział wzięli: prof. Ihar Kapyłou (dyrektor Instytutu Językoznawstwa NANB), dr Weronika Kurcowa (kierownik Zakładu Dialektologii i Geografii Lingwistycznej), dr Natalia Snihirowa i mgr Julia Chwilończuk, z polskiej dr Mirosław Jankowiak.

Celem wyjazdu było zbadanie polsko-białoruskiej dwujęzyczności na Podlasiu oraz zapisanie gwar białoruskich. Łącznie nagrano koło 40h rozmów we wsiach położonych pomiędzy Supraślem, Sokółką a Bobrownikami: Lipowy Most, Kołodno, Borki, Załuki, Rudaki, Łosiany, Biały Ług, Słójka-Borowszczyzna, Suchynicze i Pierożki. Latem 2015 roku przebadano z kolei Talkowszczyznę, Trzciano Stare, Ostrów Północny oraz Knyszewicze.

Zebrany materiał pokazał, że gwara białoruska na badanym obszarze bardzo dobrze zachowała swoją strukturę (poza leksyką, gdzie widoczne są bardzo mocne wpływy polskie) i posługują się nią trzy pokolenia rozmówców (najmłodsze zazwyczaj biernie). Planowane jest m.in. opracowanie i wydanie chrestomatii „Gwary białoruskie Białostocczyzny”.