Czy Białorusini Łatgalii zachowali swój język ojczysty?

wpis w: Aktualności | 0

SAMSUNG DIGIMAX D530

W okresie międzywojennym Białorusini na Łotwie mieli swoje szkoły, prasę, towarzystwa społeczno-kulturalne. Po II wojnie światowej rozpoczęła się kilkudziesięcioletnia rusyfikacja. Obecnie gwarą białoruską posługuje się już tylko najstarsze pokolenie i prawdopodobnie wraz z nim odejdzie ich mowa.O języku Białorusinów na Łotwie i postępującej rusyfikacji można przeczytać w wywiadzie zamieszczonym w „Naszej Niwie”.