Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jankowiak/wp-content/themes/virtue/lib/cmb/init.php on line 714

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jankowiak/wp-content/themes/virtue/lib/cmb/init.php on line 714

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jankowiak/wp-content/themes/virtue/lib/cmb/init.php on line 714

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /jankowiak/wp-content/themes/virtue/lib/cmb/init.php on line 714
Mirek – Mirosław Jankowiak

Zbiór artykułów o białorusko-polskich stosunkach kulturowo-językowych

wpis w: Bez kategorii | 0

Pod koniec 2016 roku została wydana książka pt. Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні. Ад гісторыі да сучаснасці // Białorusko-polskie stosunki kulturowo-językowe. Historia i współczesność, pod redakcją Weroniki Kurcowej, Natalii Snihirowej, Mirosława Jankowiaka i Małgorzaty Ostrówki (pod ogólną redakcją Ihara Kapyłowa), Mińsk 2016, … Continued

W krainie ludzi Północy

wpis w: Bez kategorii | 0

Dzieje Wikingów do dzisiaj pasjonują historyków, kulturoznawców i zwykłych ludzi. Zachęcam do zapoznania się z recenzją i oczywiście do przeczytania książki Roberta Fergusona „Młot i krzyż. Nowa historia wikingów„

Językowe bogactwo łotewskich cmentarzy

wpis w: Aktualności | 0

Południowo-wschodnia Łotwa należy do najbardziej narodowościowo i wyznaniowo zróżnicowanych regionów Europy. Odzwierciedla się to również w języku napisów nagrobków, które były i są sporządzane w języku polski, rosyjskim, łotewskim, jidysz, łatgalskim i białoruskim. Więcej na ten temat można przeczytać w … Continued

Na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej. Południowa Pskowszczyzna

wpis w: Aktualności | 0

Południowe ziemie współczesnego obwodu pskowskiego (z miasteczkami Siebież i Newel) wchodziły niegdyś w skład Rzeczypospolitej (późniejszej guberni witebskiej). Pomimo ponad 200 lat oderwania od Rzeczypospolitej do dzisiaj zachowały się pozostałości po polskiej obecności – jak potomkowie bojarów pancernych, czy polskie … Continued

W poszukiwaniu białoruskości na południowej Pskowszczyźnie

wpis w: Aktualności | 0

Ziemie obecnej południowej Pskowszczyzny (z Siebieżem i Newlem) wchodziły niegdyś w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, potem Rzeczypospolitej, a następnie guberni witebskiej (nazywanej nierzadko „białoruską”), by dopiero po II wojnie światowej znaleźć się w administracyjnych granicach obwodu pskowskiego. Ziemie te z … Continued

Czy Białorusini Łatgalii zachowali swój język ojczysty?

wpis w: Aktualności | 0

W okresie międzywojennym Białorusini na Łotwie mieli swoje szkoły, prasę, towarzystwa społeczno-kulturalne. Po II wojnie światowej rozpoczęła się kilkudziesięcioletnia rusyfikacja. Obecnie gwarą białoruską posługuje się już tylko najstarsze pokolenie i prawdopodobnie wraz z nim odejdzie ich mowa.O języku Białorusinów na … Continued

Wywiad o „mowie prostej” na Litwie

wpis w: Aktualności | 0

Latem 2014 i 2015 roku wybrałem się na badania dialektologiczne na Wileńszczyznę, gdzie odwiedziłem wiele wsi. Większość mieszkańców rozmawiała ze mną w polszczyźnie kresowej i w „mowie prostej”, która jest po prostu gwarą białoruską. Ponad 90% moich rozmówców deklarowała narodowość … Continued

1 2